Hipospadias Peygamber Sünneti Hipospadias Hastalığının İlaçla Tedavisi Var Mıdır?

Tedavisinde daha önce de belirttiğimiz gibi, tek seçenek cerrahidir. Herhangi bir ilaç kullanılması veya ilaçla bir düzelme söz konusu değildir. Ancak, penisi çok küçük olduğu durumlarda cerrahiyi kolaylaştırmak adına bazı hormonlar lokal olarak uygulanabilir. Bununla birlikte, mevcut literatür bilgilerimize göre, bu kullanılan hormonların ameliyat sırasında kanamayı arttırdığı ve komplikasyon riskini yükselttiği ortaya konmaktadır. Bu nedenle, genellikle tercih edilen bir yöntem değildir. Büyütülmüş büyütmeli gözlükler ve çok ince dikiş materyalleri kullanarak, küçük penislerde bile cerrahi son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir.