Çocuklar Neden Geceleri Yataklarını Islatır Tedavisi Nasıldır?

Gece yatak ıslatma ya da bizim terminolojimizle enürezis nokturna aslında oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durumun bir takım psikolojik etmenlerden kaynaklandığı düşünülürken, günümüzde herhangi bir psikolojik sorundan kaynaklanmadığını biliyoruz. Enürezis nokturna dediğimiz olay, çocukların beş yaşından sonra gece yatağını ıslatması olayıdır. Bu zamanla, çocuk büyüdükçe geçebilen bir olay olduğu için genellikle çok ehemmiyet verilmez ama bu durum ileride bir takım sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Beş yaşından sonraki çocuklarda yaklaşık %15-20’sinde bu gece altını ıslatma olayı devam etmektedir. Çocuğun yaşı büyüdükçe bu oran çok belirgin olarak düşmektedir ve ergenlikte genellikle kendiliğinden geçmektedir ama bu süreç içinde annenin çocuğa karşı olan toleransı belirgin olarak azalmaktadır. Çocuk altını ıslattığı için kendini suçlu hissetmektedir ve bu durum çok ciddi sosyal ve psikolojik problemlere neden olmaktadır.

Bugün günümüzde monosemptomatik enürezis nokturna dediğimiz yani sadece gece ıslatma problemi olan çocuklarda mutlaka detaylı, en az iki günlük bir işeme günlüğü tutulması, altta yatabilecek olası bir idrar yolları anomalisinin ortaya konması için ultrasonografya yapılması ve başka tetkiklerin yapılması gereklidir. Bunların herhangi birinde bir problem ortaya konmadıysa birtakım davranışsal tedaviler, ondan sonra alarm tedavileri ve gece idrar miktarını azaltan bir takım ilaç tedavileriyle bunu tedavi edilmesi mümkündür. Özellikle ebeveynlerin bu durumu ihmal etmemesi gerekir. Böyle bir problemi olan çocukların mutlaka çocuk ürolojisi uzmanı ya da bu konuda deneyimli bir çocuk cerrahisi uzmanı danışmaları gerekmektedir.