Gömük Penis Nedir? Teşhisi Nasıl Konur?

Çocuk ürolojisi ya da çocuk cerrahisi polikliniklerine en sık başvuran hastaların başında, çocuğunun penis boyunun küçük olduğu için başvuran anneler ve babalar gelmekte. Tabii ki, bu ilerideki çocuğun cinsel hayatını etkileyebilecek bir parametre olduğu için oldukça önemli. Ancak çocuk penis boyu özellikle bebeklerde, bu penisin hemen üzerinde bulunan yağ yastıkçı yağ dokusunun çok gelişmiş olduğu için, çocukların penisleri nispeten gömük gözükebilmektedir. Dolayısıyla, sünnet öncesinde yapılan muayenelerde bu gömük penis durumu ortaya konmalı ve ileride sünnetle beraber çok daha belirgin bir gömüklük ortaya çıkacaksa, işlem sırasında yani cerrahi işlem sırasında buna yönelik de bir girişimde mutlaka bulunması gerekmektedir. Çocuklarda penis boyunun mutlaka gergin olarak ölçülmelidir. Bu gergin ölçüm, yani böyle gererek yapılan ölçüm sonrasında penis boyunda belirgin bir küçülme saptanmışsa, küçüklük saptanmışsa, biz buna mikro penis diyoruz. Mikro penis yapısal olabileceği gibi altta yatan bir takım hormonal yetmezliklerin de olabileceğini akılda tutmalıyız. Bu nedenle mikro penis saptanması durumunda mutlaka hormonal ileri tetkiklerinde yapılması gerekmektedir. Sonuçta penis boyundan şüphelenen ailelerin mutlaka yine bir çocuk cerrahisi uzmanı ya da çocuk ürolojisi uzmanına başvurması gerekmektedir.