Hipospadias Peygamber Sünneti Hipospadias Ameliyatı Sonrasında Üreme Fonksiyonları Zarar Görür Mü?

Hipospadias cerrahisinin yapılma dönemlerinden bahsetmiştik. Mümkün olduğu kadar erken, çocuğun cinsel kimliğini keşfetmeden yapılması gereklidir. Biraz önce de komplikasyon oranlarından bahsettik, özellikle tecrübesiz ellerde bu komplikasyon oranlarının çok yüksek olduğunu söyledik. Her başarısız ameliyat yeni bir ameliyat gerektirdiği için çocukta ciddi travmatik etkiler yaratabilir. Bunlar ileride psikoseksüel fonksiyon bozukluklarına ve özgüveninde ciddi bir zedelenmeye yol açabilir. İkincisi, yine başarısız bir ameliyat sonrası, eğer hipospadiyas ile birlikte fonksiyonlar olumsuz etkilenirse. Onun için tekrarlamak gerekirse, hipospadias cerrahisi mutlaka deneyimli bir çocuk ürolojisi uzmanı ya da bu konuda deneyimli bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından yapılmalıdır.