Hipospadias Peygamber Sünneti Hipospadias Olan Çocuğa Başka Hangi Testler Yapılmalıdır?

Anomalinin farklı seviyeleri olduğundan bahsetmiştik. Özellikle idrar yapma deliğinin uca yakın değil de daha aşağıda ve daha arkada olması durumlarında, yanında ürogenital sistem anomalisi söz konusu olabilir. Yani böbrek ve idrar yolları anomalileri ortaya çıkabilir. Böyle bir durum tespit edildiğinde, mutlaka fizik muayenede çocuğun yumurtalıkları da kontrol edilmeli. Ayrıca, idrar yolları anomalileri açısından mutlaka bir üriner sistem ultrasonografisi yapılması gereklidir.