Hipospadias Peygamber Sünneti Hipospadiasla Hangi Uzmanlık Alanı İlgilenir?

Denildiği zaman hipospadyasını ameliyatını pek çok uzmanlık alanı yapıyor. Aslında günümüzde, genel cerrahlardan plastik cerrahlara, ürologlardan çocuk cerrahlarına ve çocuk ürologlarına kadar. Ama hep bütün konuşmalarda bahsettiğim bu çok özellikli, çok gerçekten önem arz eden ve uzmanlık isteyen bir cerrahidir. Dolayısıyla, bu ameliyatı mutlaka tecrübeli ellerde yapılması gerekmiyor. Dünyada ve ülkemizde, bu ameliyatı en sık yapan, bu konuda en çok deneyim kazanmış kişiler çocuk ürologlarıdır ya da bu konuda uzmanlaşmış çocuk cerrahlarıdır. Dolayısıyla, hippos cerrahisi ile uğraşan kişiler çocuk ürologları ya da çocuk cerrahları olmalıdır. Aileler mutlaka bir çocuk üroloji uzmanına ya da çocuk cerrahisi uzmanına gitmeyebilir, düz üroloji uzmanı ya da genel cerrah ya da plastik cerrahların bu ameliyatlar konusunda çok da deneyimli olmadıklarını unutmamalıdırlar.