Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları Nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonları, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinin zamanında yapılmaması durumunda, böbreklerde fonksiyon kaybı, hipertansiyon (yüksek tansiyon) veya idrarda protein kaybı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, ateşli idrar yolu enfeksiyonları özellikle endişe vericidir. Belirtileri genellikle ateş, halsizlik, iştahsızlık ve huzursuzluk şeklinde kendini gösterir. Ayrıca zaman zaman karın ağrısı da görülebilir. Tanı genellikle idrar tahlili ve idrar kültürüyle konur. Ancak, bu yaş grubunda idrar kültürleri bazen bulaşım nedeniyle karmaşaya yol açabilir. Bu nedenle, sonda veya mesane üzerinden iğneyle alınan idrar örnekleriyle tedavi edilmesi gereklidir.

Sık tekrarlayan enfeksiyonların altında yatan bir sebep olup olmadığını araştırmak önemlidir. Bu sebepler arasında idrar yollarıyla ilgili anatomik darlıklar veya problemler, mesaneden böbreklere idrar kaçırma olarak adlandırılan veziküloüreteral reflü, ve mesane disfonksiyonu dediğimiz idrar kaçırma problemleri bulunabilir. Bu nedenle, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların ailelerinin, çocuklarını bir çocuk ürolojisi uzmanına veya bu konuda deneyimli bir çocuk cerrahisine götürmeleri önemlidir.