Bize Ulaşın
0 (312) 219 10 30
0 (312) 219 10 31

Hastalık ve Tedaviler

Çocuk Ürolojisi
Yenidoğan döneminden 16 yaşa kadar, kalp ve beyin haricinde ki cerrahi gerektiren çocuk hastalıklarını tedavi eden kişidir.
Omfalosel, Gastroşisiz
Bebek kordonunun yan tarafındaki açıklıktan bağırsakların çıkmasına GASTROŞİZİS (Gastroschisis) denir.
Pilor Stenozu
Pilor stenozu süt çocukluğu döneminde önemli bir kusma sebebidir. Bebeklik döneminde normal bir görünüme sahip olan pilor stenozu reflü kusması şeklindedir.
Kasık Fıtığı
Çocuk Cerrahisi uygulamasında en sık yapılan amelitlardan birisi kasık fıtığı ameliyatlarıdır. Bebeğin anne karnında gelişimi sırasında, erkek çocuklarda testis denilen yumurtalıklar ilk önce böbreklerin üst kutbunda oluşmaya ve gelişmeye başlar...
İntestinal Atreziler
İntestinal atreziler kongenital ince barsak obstruksiyonlarinin en sik nedenidir.
Mekonyum İleusu, Malrotasyon, İnvajinasyon
Yenidoğanların ve 20’de kistik fibrozisli görülür. İnce bağırsak seviyesinde ortaya çıkar.
Hirschsprung Hastalığı
Hirschsprung hastalığı doğuştan olan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı nedeni kalın bağırsağın normalden çok daha geniş olmasıdır ve zamanla daha da büyümesidir.
İnmemiş Testis
Bebekler anne karnında gelişim sürecine girdiklerinde tamamlanınca testis olacak hücreler böbreklerin alt tarafında oluşmaya başlar. Bebek anne karnında büyüdükçe testisler hem büyür hem de testis torbasına doğru ilerler. Bu süreç hamilelik boyunca devam eder. Doğumdan bir süre sonra da iki testis de testis torbasına oturur. Testislerin birinin veya ikisinin de bu torbaya oturamamasına inmemiş testis adı verilir.
Hipospadias Nedir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?
Hipospadias, çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Bu delik ile penis ucu arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır...
Yenidoğan sünneti
Biz Çocuk Cerrahlarına sünnetçi diyenler olduğunu biliyorum. Pek çok büyük ameliyatın yanında elbette sünnet de yapıyoruz. Aslına bakarsanız, ben eşimle ilk görüşmeye başladığım dönemlerde bir Çocuk Cerrahisi asistanıydım...
Diyafragma Hernisi
Diyafragma hernisi çocuklarda görülebilen hastalıktır. Diyaframı açıklayacak olursak kubbe şeklinde bir kas bariyeridir.
Gastroözofageal Reflü
Geriye kaçış anlamı taşıyan reflü mideden yemek borusuna kaçışı belirtir. Bu sorun çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
Pektus Ekskavatum, Karinatum
En sık görülen göğüs duvarı bozuklukları Pektus ekskavatumdur. Doğuştan gelen bir yapı bozukluğudur. Bunlar 5 kategoride sıralanmaktadır. Bu yapı bozukluğunun büyük çoğunluğu ilk yıl içerisinde fark edilmektedir.
Çocuk Cerrahisi
0-18 yaş arasına bakan çocuk cerrahları çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisinde rol alır.
Ektopia Kordis ve Sternal Defektler
Nadir rastlanan bir kalp anomisi olan ektopia kordis kalbin kısmen veya tamemen boşluğun dışında yerleşmesidir.
Trakeomalazi
Trekeomalazi hava yolunun azaldığı bir rahatsızlıktır.
Posterior Laringeal Kleft
Solunum rahatsızlıklarından olan posterior laringeal kleft havayolu obstruksiyonuna neden olurlar.
Göğüs Duvarı Deformiteleri
Göğüs çöküklüğü hastalığı doğumsal bir hastalık olup halk arasında Kunduracı Gögsü olarakta bilinir, bilimsel adı ise Pectus Excavatum’dur.Gögüs çöküklüğü hastalağı çoğunlukla hayatı tehdit edici bir hastalık değildir...
Özofagus ve Trakeada Yabancı Cisimler
Çocukluk çağında özellikle yaşanan yabancı cisimlerin yutulması hayatı tehdit eden acil durumların başında gelir.
Kostik Özofagus Yanıkları
Koroviz maddeler kolay edilmektedir. Kaza ile kroviz maddelerin içilmesi çok önemli sosyal bir sorunu teşkil eder.
Özofagus Atrezisi, Duplikasyonları
En sık görülen göğüs duvarı bozuklukları Pektus ekskavatumdur. Doğuştan gelen bir yapı bozukluğudur.
Akalazya
Akalazya her yaş grubunda görülebilir, bu rahatsızlıkta sıvı ve katı besinleri yutmada güçlük çekilmektedir.

Onaylanmış da Vinci ®
Robotik Cerrahi Uzmanı

Verified Robotic Surgeon
da Vinci ® Surgery

  • Sosyal Medya Takip!