Bize Ulaşın
0 (312) 219 10 30
0 (312) 219 10 31

Onkoloji

Kanser tanısı konan çocukların %75’i iyileşmektedir. %25lik kısmında ise hastalık tekrarlayarak tedaviye yanıt verilmemektedir. Bu nedenle de ölüm gibi sonuçlar yaşanmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde çocuklarda en yaygın ölüm sebebi kanserdir. Türkiye’de ise 4. Sırada yer almaktadır. Dünyada her yıl 200.000’den fazla çocukluk çağı kanseri görülmektedir.

Bu dönemde olan çocukların palyatif bakımını ailelerle çalışan hemşirelerin sorumluluğundadır. Terminal dönemdeki çocuk medikal küratif tedavilerin palyatif olan tedavisi mümkün hasta grubu olarak isimlendirilmektedir.

Palyatif bakım terminal dönemdeki hastaların sıkıntılarını hafifleten hastaların yaşam kalitesini yükselten bir hastalıktır. Çocukluk döneminde görülen kanser türlerinin %30’u lösemi kalan %70lik kısmı ise solid tümörlerdir.

Çocukluk döneminde sıklıkla görülen kanser türleri;

  • Wilms Tümörü
  • Lenfomalar
  • Lösemi
  • Santral sinir sistemi
  • Nöroblastom
  • Kemik Tümörleri
  • Yumuşak doku sarkomları
  • Germ hücreli tümörleri
  • Karaciğer kanserleri

Onaylanmış da Vinci ®
Robotik Cerrahi Uzmanı

Verified Robotic Surgeon
da Vinci ® Surgery

  • Sosyal Medya Takip!