Bize Ulaşın
0 (312) 219 10 30
0 (312) 219 10 31

İlgi Alanları

Dr. Aydın Yağmurlu çocuk cerrahisini ilgilendiren tüm hastalıklar konusunda eğitim almış olmakla beraber özellikle yurt dışında bulunuğu süre boyunca üzerine yoğunlaştığı laparoskopik cerrahi, torakoskopik cerrahi, gastroözofageal reflü ile serebral palsili ve metabolik hastalığı olan çocuklarda beslenme problemleri konularına özel ilgi duymaktadır.

Bunun dışında sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık ve elektronik yayıncılık konusunda da yoğun olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası yayın kurulunda yer almakta ve TÜBİTAK bünyesinde hizmet veren Türk Tıp Dizini Düzenleme Kurulu’nda üç yıldır kurul üyeliği görevini yürütmektedir.

2003, 2004 ve 2005 yıllarında düzenlenen “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu” düzenleme kurulunda yer almış ve 2005 yılındaki sempozyumda sempozyum sekreterliği görevini üstlenmiştir.

Onaylanmış da Vinci ®
Robotik Cerrahi Uzmanı

Verified Robotic Surgeon
da Vinci ® Surgery

  • Sosyal Medya Takip!