Bize Ulaşın
0 (312) 219 10 30
0 (312) 219 10 31

Çocuk Cerrahisi

0-18 yaş arasına bakan çocuk cerrahları çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisinde rol alır. Çocuk cerrahinin alanı diğer dallara göre daha geniştir. Çocuk cerrahlarının alanı oldukça geniştir. Çocuk cerrahları bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik döneminde ağır doğumsal anomalileri de düzeltirler. Bunlar fıtık,apandisit,inmemiş gibi sık rastlanan çocukluk çağı problemleridir . Yani çocuk cerrahisi geniş bir alanda faaliyet gösterir.

Omfalosel, Gastroşisiz
Bebek kordonunun yan tarafındaki açıklıktan bağırsakların çıkmasına GASTROŞİZİS (Gastroschisis) denir.
Pilor Stenozu
Pilor stenozu süt çocukluğu döneminde önemli bir kusma sebebidir. Bebeklik döneminde normal bir görünüme sahip olan pilor stenozu reflü kusması şeklindedir.
Kasık Fıtığı
Çocuk Cerrahisi uygulamasında en sık yapılan amelitlardan birisi kasık fıtığı ameliyatlarıdır. Bebeğin anne karnında gelişimi sırasında, erkek çocuklarda testis denilen yumurtalıklar ilk önce böbreklerin üst kutbunda oluşmaya ve gelişmeye başlar...
İntestinal Atreziler
İntestinal atreziler kongenital ince barsak obstruksiyonlarinin en sik nedenidir.
Mekonyum İleusu, Malrotasyon, İnvajinasyon
Yenidoğanların ve 20’de kistik fibrozisli görülür. İnce bağırsak seviyesinde ortaya çıkar.
Hirschsprung Hastalığı
Hirschsprung hastalığı doğuştan olan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı nedeni kalın bağırsağın normalden çok daha geniş olmasıdır ve zamanla daha da büyümesidir.
Nekrotizan enterokolit
19. yüzyılda ismi konulan Nekrotizan Enterokolit yenidoğan döneminde en sık görülen hastalıklarından biridir.
Apandisit
Apandist çocuklarda daha sinsi ilerlemektedir. Apandist belirtileri, karın ağrısı,kusma gibi şikayetlerdir.
Kısa barsak sendromu
İnce bağısak üç bölgeden oluşmaktadır. İnce bağırsağın uzunluğu 2m’nin altında olursa yani bu demektir ki ince bağırsakların %60’dan fazlasının kaybı kısa bağırsak sendromu olarak adlandırılmaktadır.
Anorektal malformasyonlar, portal hipertansiyon
Sindirim sistemi U şeklinde kloaka verilen bir boşluk biçimindedir.
Biliyer atrezi, pankreas hastalıkları, dalak hastalıkları
Safra yollarının tamamı ya da bir kısmı biliyer atrezide safrayı tamamen tıkar. Cerrahi bir işlem gerektirir ve yenidoğanlarda da görülür.
Mezenter kisti - Omental kist
Çocuk Cerrahisi uygulamaları içinde çok sık görülmeyen bir durumdur. Çocuk hastanelerinde her 20.000-25.000 çocukta bir görüldüğü bildirilmiştir.

Onaylanmış da Vinci ®
Robotik Cerrahi Uzmanı

Verified Robotic Surgeon
da Vinci ® Surgery

  • Sosyal Medya Takip!