Bize Ulaşın
0 (312) 219 10 30
0 (312) 219 10 31

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Laparoskopik cerrahi, karın veya göğüs bölgesini ilgilendiren ameliyatlarda, alışılagelmiş geniş kesiler yapmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen ince metal borular (trokar) ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatlardır. Karın bölgesi uygulamalarında tanımlanan giriş noktalarından biri göbek deliği olarak seçilir. Böylece asgari doku hasarı ile gerçekleşen ameliyatların iyileşme süresi belirgin kısalır ve cerrahi sonrası izler yok denecek kadar az olur. Klasik cerrahi uygulamada görülen komplikasyonlar da en aza iner. Hastalar günlük aktivitelerine daha kısa zamanda dönerler.

      Erişkin hastalarda laparoskopik cerrahi uygulamaları, son 30 yılda giderek artan bir ivme ile kullanım alanına girse de çocuk hastalarda uygulama henüz çok yenidir. Ülkemizde son 5 yıldır uygulanan pediatrik laparoskopi, çok sınırlı sayıdaki çocuk cerrahisi merkezinde yapılmaktadır.Ankara Üniveristesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim DalıProf. Dr. Aydın Yağmurlu öncülüğünde pediatrik laparoskopik cerrahinin en çok uygulandığı merkezlerden biri olup bu konuda en geniş ve çeşitli hasta serisine sahiptir.

 

Laparoskopik splenektomi operasyonu Aynı hastanın operasyon sonrası 2. günü

 

Çocuk Cerrahisinde Laparoskopik ve Endoskopik Ameliyatlar

 
 • Kolesistektomi
 • Splenektomi
 • Apendektomi
 • Nefrektomi
 • Böbrek biyopsisi
 • Fıtık onarımı
 • Lenf nodu biyopsisi
 • Barsak biyopsisi
 • Varikosel ligasyonu
 • Nissen fundoplikasyonu
 • Özofagoskopi, bronkoskopi
 • Gastrostomi butonu takılması
 • Periton diyaliz kateteri takılması
 • Orşidopeksi,non-palpabl testiste tanısal laparoskopi
 • Fıtık onarımında karşı taraf eksplorasyonu (tanısal laparoskopi)
 • Hirschsprung hastalığında laparoskopik yardımlı endorektal pull-through
 • Torakoskopi (dekortikasyon, lenf nodu biyopsisi, plevra biyopsisi, pektus deformiteleri)

Onaylanmış da Vinci ®
Robotik Cerrahi Uzmanı

Verified Robotic Surgeon
da Vinci ® Surgery

 • Sosyal Medya Takip!