Bize Ulaşın
0 (312) 219 10 30
0 (312) 219 10 31

Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi - Çocuk Cerrahı Kimdir?

Yenidoğan döneminden 16 yaşa kadar, kalp ve beyin haricinde ki cerrahi gerektiren çocuk hastalıklarını tedavi eden kişidir.

Çocukları ilgilendiren bazı hastalıklar erişkinlerde hiç görülmez, ya da erişkinlerdekine benzer şekilde görülen hastalıklarda tedavi yaklaşımları tamamen farklıdır. Çocuk, küçültülmüş erişkin DEĞİLDİR! Çocuk bedeninin anatomisi, fizyolojisi, metabolizması erişkinden tümü ile farklı olduğundan cerrahi uygulanacak çocuğun, tamamen çocuk cerrahisi üzerine eğitim almış hekimlerce değerlendirilmesi gereklidir. Çocuklar çoğu zaman dertlerini tam olarak ifade edemez, doktorun sorularına yeterli cevap veremez ve muayene sırasında sabırlı ve uyumlu davranamaz.

Çocuk cerrahları, sadece çocuklarla uğraştığından, çocukları anlamaya, ifade edemedikleri tıbbi sorunu ortaya çıkarmaya ve en önemlisi çocuğa gerekli sabrı göstermeye alışık kişilerdir. Çocuk cerrahları kıyafetlerinden tavırlarına kadar, genellikle doktordan korkan çocuğu rahatlatmaya azami özeni gösterir. Çocuk cerrahisi bölümleri çocukların doktor ve hastane korkusunu yenmelerine yardımcı olmak amacı ile, hastanenin diğer bölümlerinden farklı dekore edilir. Bütün bunların içinde en önemlisi,  çocuk cerrahisi bölümlerinde kullanılan tıbbi cihazlar, girişim aletleri ve cerrahi malzemeler tamamen çocuklar için tasarlanmıştır.

Çocuk Cerrahı olabilmek için, 6 yıllık tıp eğitiminden sonra toplam 5 yıl süre ile, "çocuk cerrahisi ihtisası" veren üniversite hastanelerinde asistanlık dönemi gerekir. Bu sürenin sonunda aynı bölümde yapılan bir sınav ile Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık belgesi elde edilir.

Çocuk ürolojisinin ilgilendiği alanlardan olan çocuk ürolojisinde hastalıklar çoğunlukla sinsi ilerlemektedir. Tıp alanındaki gelişmelerle bu alanda da olumlu ilerlemeler yaşanmıştır. Gebelere yapılan ultrasyonla çocuklardaki anormallikler saptanabilmekte ve bebek kontrol altına alınıp tedavi edilebilmektedir.

Doğumda belirti veren bazı hastalıkların tedavisine başlanır; ancak bazısı ise çocukluk döneminde görülür.

Çocuk ürolojisi için hekime başvurulması gereken durumlar;

Doğum öncesi ultrasyonda ürolojik sistemlerinde bir bozukluğun saptanması. Bunun için ultrasyon yapan kişinin özel eğitim alması gerekmektedir; çünkü her 100 gebeden birinde böbrekte genişleme görülmektedir.

Yenidoğan bebeklerde ve ileri yaşlarda işeme güçlüğü, torbalarda anormal görünüm, cinsiyetin belirsiz olması, kanlı işeme, idrar kaçırma, yan ağrısı, böbrek bölgesinde meydana gelen kitle, idrar yolu enfeksiyonu, hatalı sünnetler, böbrek taşı, peniste şekil bozuklukları gibi durumlardır.

Çocuk ürolojisinde birçok yenilik yaşanmıştır, bunları şu şekilde tanımlayabiliriz;

 • Doğum öncesi tanı
 • Hipospadias tedavisinde yeni gelişmeler
 • İnmemiş tedavisinde yeni gelişmeler
 • Uykuda altına kaçırma
 • Taş hastalığında yenilikler
 • Sünnet konusunda yenilikler gerçekleşmiştir.

Çocuk ürolojisi şu alanlarla ilgilenmektedir;

 • Omfalosel, Gastroşisiz
 • Pilor Stenozu
 • Kasık Fıtığı
 • İntestinal Atreziler
 • Mekonyum İleusu, Malrotasyon, İnvajinasyon
 • Hirschsprung Hastalığı
 • İnmemiş Testis
 • Hipospadias
 • Yenidoğan sünneti
 • Diyafragma Hernisi
 • Gastroözofageal Reflü
 • Ektopia Kordis ve Sternal Defektler
 • Trakeomalazi
 • Posterior Laringeal Kleft
 • Göğüs Duvarı Deformiteleri
 • Özofagus ve Trakeada Yabancı Cisimler
 • Kostik Özofagus Yanıkları
 • Özofagus Atrezisi, Duplikasyonları
 • Akalazya

Onaylanmış da Vinci ®
Robotik Cerrahi Uzmanı

Verified Robotic Surgeon
da Vinci ® Surgery

 • Sosyal Medya Takip!